Пономаренко Раїса Анатоліївна
Головна | Учням | Реєстрація | Вхід
 
Субота, 24.08.2019, 13:37
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
Для учнів
 
Фізика - це наука, що вивчає фундаментальні основи і закономірності будови і еволюції світу. В область інтересів фізики потрапляє як речовина, матерія, так і енергія. Фактично можна вважати всі інші природничі науки підрозділами фізики.
Фізика нерозривно пов'язана з математикою. В деяких випадках неможливо провести чітку межу розділяє ці дві науки, так наприклад математична фізика створює математичні моделі, що описують фізичний світ.
В даний час фізика традиційно ділиться на теоретичну фізику і прикладну фізику. Теоретична фізика займається розробкою математичних моделей, що описують фізичний світ. Прикладна фізика, займається розробкою і проведенням експериментів для підтвердження або спростування існуючих фізичних моделей, а також створенням фізичних моделей на підставі експериментальних даних.
Фізика, як теоретична так і експериментальна ділиться за типом досліджуваних об'єктів:
Механіка - описує закони руху і взаємодії фізичних об'єктів;
Термодинаміка - вивчає перетворення і перетворення енергії в різних фізичних процесах;
Оптика - вивчає поведінку електромагнітних випромінювань, у тому числі і світла;
Електродинаміка – наука,яка вивчає загальні принципи поведінки електромагнітних хвиль;
Статистична фізика - вивчає поведінку ансамблів частинок з використанням імовірнісних методів;
Фізика конденсованого стану - описує поведінку великих груп частинок з сильним зв'язком між частинками;
Квантова фізика - досліджує квантові стани речовини;
Ядерна фізика - займається вивченням будови і взаємодії ядер атомів;
Фізика високих енергій - розділ фізики який займається вивченням частинок, енергія яких перевищує їх масу;
Фізика елементарних частинок - розділ фізики, що вивчає елементарні частки.
                                                             
A   1. Створіть електронну скриньку на gmail.
  З власної створеної електронної пошти gmail надіслати листа будь-якого змісту на адресу: ponra66@gmail.com
Б  2. Як зробити скріншот 
 
Щоб зробити скрін всього екрану натискаєм клавішу "Print Screen", щоб зробити скрін виділеного вікна натискаєм клавіші "Alt+Print Screen". Заходим в любий фоторедактор (Paint, Photoshop) або PowerPoint і щоб вставити нажимаєм Ctrl+V, після чого зберігаєм зображення.
 
Більш детально збереження зображення в PowerPoint за посиланням : 

 

https://docs.google.com/document/d/12ocvObJGeGW8FJyn02f0NEkFf_jTaM7rSnUsEV292WY/edit?usp=sharing

 
В.Працюємо з дошкою Padlet
інструкція за посиланням: 
https://docs.google.com/document/d/1gHCSwnjwoTDna1hZo70KavIMwbWVvP3xwclfEiDUJgw/edit?usp=sharing
Г. 1. Створюємо Google Документ на власному Google Диску
                    інструкція за посиланням:  https://docs.google.com/document/d/12oM6v79LieCc-3YP43DvzlIFsg2SEj2H2zz4RfBNm3o/edit?usp=sharing
         

            2. Як відкрити доступ в Google Документи для інших людей?

інструкція за посиланням:  https://docs.google.com/document/d/1FVEAyi6HjwXtyMGJf878mQRKjvUxWgH9fUO9gtnVGvI/edit?usp=sharing

 

 

(основні константи і таблиці). 
 
 
 
II.Оформлення титульного листа доповіді, реферата, повідомлення 
 
Стандарт оформлення списку використаних джерел (літератури)
 
Література Приклад оформлення

(один, два або три автори)

Генденштейн Л.Е.Фізика 8: Підручник. – К.: Гімназія, 1992. – 230с.

Коршак Є.В., Ляшенко О.І.,Савченко В.Ф. Фізика 7: Підручник. – К.: Гімназія, 1992. – 230с.

 

Шрифт Times New Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5.

 Розміри полів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє та нижнє - по 20 мм.

Заголовки розділів необхідно розміщувати в середині рядка без крапки в кінці і друкувати не підкреслюючи.

Нумерацію сторінок, розділів, малюнків, таблиць проставляють арабськими цифрами без знаку №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається в загальну нумерацію сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляється

Таблиці та малюнки нумерують у межах кожного розділу роботи двома цифрами: номер розділу і підпорядкований номер малюнку, розділені крапкою. Наприклад: малюнок 1.5. ( 5 малюнок першого розділу). Кожний малюнок повинен мати назву. Слово “малюнок”, його номер і назву розміщують під малюнком таким чином: Малюнок 1.5. Схема електричного кола(без крапки в кінці).

P.S. Правила, стандарти, вимоги - це добре, проте не варто сильно заморочуватись, адже я не настільки прискіпливо ставлюся до оформлення повідомлення чи доповіді. Мене більше цікавить їх зміст!!! :):):)

 

IIа. СТОСОВНО ПРОЕКТІВ, ДОСЛІДЖЕНЬ читайте за посиланням http://scoolphysics.ucoz.ua/index/proekti_7_8kl/0-48

III b. Приклад учнівської презентації  завантажити шаблон

III c.  Написання тез

Основне завдання тез полягає в тому, щоб розкрити та узагальнити зміст якої-небудь більш великої роботи (наукової статті, повідомлення…)

1.Уважно прочитайте роботу, до якої збираєтесь написати тези. Проаналізуйте її структуру.

2.Визначте мету роботи, актуальність запропонованої теми. Коротко сформулюйте і запишіть її.

3.Сформулюйте проблему, якій присвячена дана робота.

4.Коротко опишіть існуючі точки зору на цю проблему. Визначте їх переваги та недоліки. Розкажіть, про вашу точку зору.

5.Зробіть висновок.

Закінчивши складання тез, ще раз уважно перечитайте свою роботу і перевірте, наскільки логічно взаємопов'язані всі її частини.

В тезах не повинно бути ніяких емоційних оцінок. Вони повинні бути написані сухим науковим стилем, але при цьому зрозуміло.

 

 

 

IV..Домашні завдання
 
    1.Сенкан
 
Сенкан — це ,білий вірш, в якому синтезована інформація в короткому вислові з п’яти рядків.
( від французького слова ”п’ять”)
Сенкан допомагає підсумувати інформацію, визначити головні ідеї, думки.
 
 Алгоритм складання сенкану.

1. Перший рядок має містити одне слово, яке позначає тему (назву поняття). Це - іменник.
2. Другий рядок – це опис теми(поняття), який складається з двох слів (два прикметники)
3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів. Це - дієслова.
4. Четвертий рядок – фраза , яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.
5. Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, в ньому висловлюється сутність теми, відображається зміст чи формулюється висновок.
 
 Приклади.
1.Фестиваль.
2.Цікавий,музичний.
3. Розважає, розвиває, веселить
4. Гарне місце для знайомств
5.Свято.
 
1.Вага.
2.Непостійна, змінна.
3.Діє, змінюється, зникає.
4. Вага діє на опору.
5.Сила.
 
 
     2.Есе
 
Есе - різновид нарису, в якому основну роль відіграє не відтворення факту, а відображення вражень, роздумів, асоціацій. Єдиної моделі, або зразка есе не існує. Це «вільне письмо».
 
Алгоритм написання есе.
 
1.Збір інформації щодо певної проблеми.
2.Аналіз інформації.
3.З’ясування власної думки щодо теми. Викладення цієї думки.
 
З чого починати?
 
Крок 1 . Сконцентруйтеся на головній думці есе.
Крок 2 .
Спробуйте вибрати щось цікаве , або ще краще , те що є вашою пристрастю. Тоді написати есе стане набагато простіше. Ви також можете визначитися з основною тезою , - це те , що ви намагаєтеся довести або пояснити в своєму есе . Намагайтеся , щоб вона була довжиною не більше одного речення, і вміщувала в собі все, про що ви скажете в есе .
Крок 3 .
Для того щоб підкріпити тезу доказами , вам потрібна інформація , пишете ви про науковому факти або ж це тільки ваші особисті спостереження . Зауважте , з яких джерел беруть початок факти. Не ігноруйте факти і твердження , які спростовують вашу точку зору. Хороший есеїст завжди знайде аргументи на користь своєї тези .
Крок 4 .
Ретельно вивчіть всю зібрану вами інформацію. Чи бачите ви головні принципи і спостереження? Спробуйте скласти уявну карту, якою ви будете слідувати при написанні . Зробіть короткий план , придумайте заголовки до параграфів , щоб упорядкувати структуру есе.
Крок 5 .
Спочатку напишіть основну частину.
Визначте три головних думки , які допоможуть вам зміцнити теза тексту. Кожна точка зору має бути підкріплена доказами , прикладами і аргументами . У короткому есе кожен абзац повинен висвітлювати одну думку . У більш довгих може знадобитися ціла сторінка , щоб обгрунтувати точку зору. Виконуйте свій план , вишиковуйте пропозиції в логічному порядку , від одного до іншого. Після того , як опишете всі основні ідеї , з'єднайте всі фрагменти єднальними пропозиціями.
Крок 6 .
Напишіть висновок.
Підсумуйте ваші основні ідеї , і запропонуйте напрямок , в якому можна їх розвинути . Які висновки можна зробити з тези ? Які питання залишилися без відповіді ? Тут не місце для того щоб пропонувати будь-яку нову інформацію , просто «перепакуйте» те , що ви вже обговорили , використовуючи більш широку перспективу.
Крок 7 .
Напишіть вступ .
Тепер , коли ви приготували основну частину і висновок , ви в кращій позиції для того щоб повідомити, про що ви будете писати . Поясніть ваше тезове твердження , і те , як ви будете доводити його , в основних рисах. Не використовуйте примітивні вирази: «Це есе про те , що ...» або « Тема цього есе ...» або «Зараз я покажу , що ...». Почніть з загального твердження , підкріпіть його питанням чи проблемою , потім тезою і коротким оглядом ваших точок зору. Для довгого есе іноді буде незайвим скористатися концепцією «перевернутої піраміди» , коли ви починаєте з більш широкого опису вашої теми і поступово звужуєте до основної думки тексту.
Крок 8 .
Прочитайте написане.
Зараз не хвилюйтеся про всі помічені граматичних помилках. Підкресліть їх , щоб потім повернутися і підкоригувати текст. Пройдіться по есе з початку до кінця. Чи плавно переходить одна пропозиція в іншу? А один абзац в інший ? Кожне твердження має бути якось пов'язане з попереднім . Якщо вам не подобається порядок думок або структура абзаців, змініть їх.

Критерії оцінювання есе
 
1) Есе високого рівня:
• містить тезу чи проблемне питання,
• містить їх доведення добре підібраними аргументами,
• враховує контраргументи,
• написано якісно, має вступ, основну частину та висновок,
• написано грамотно.
2) Есе достатнього рівня:
• містить тезу чи проблемне питання,
• містить доведення аргументами,
• не завжди враховує контраргументи,
• написано якісно, має вступ, основну частину та висновок,
• написано грамотно.
3) Есе середнього рівня:
• містить тезу чи проблемне питання,
• містить доведення аргументами,
• має вступ, основну частину та висновок,
• написано грамотно.
 
Приклади есе а фізичну тему:
Джерело: Макаренко В. М., Туманцова О. О. Як опанувати технологію формування критичного мислення.
 1.Аументоване есе — підсумкова робота за темою «Механічні коливання», написане ученицею 11-В класу ХСШ № 156 Потіхенською Христиною.
Тема есе.
Коливання — наш «друг» чи «ворог»?
Руїни одного потрібні вічно живій природі для життя іншого.
Готхольд Лессінг
 Природа... Різноманітність фарб, рослин, дивовижних речей...
Наступний крок її непередбачений, але важливий. Щоб розгадати загадку природи, створюються, народжуються нові поняття, закони і цілі науки. Коливання — це фактично пульс природи, бо природа діє, розвивається, колишеться. Тому вивчення механічних явищ, на мою думку, є важливим і сьогодні. Одним з таких явищ є коливання.
Коливання — наш «друг» чи «ворог»?
 Риторичне питання, яке можна порівняти з шекспірівським «Бути чи не бути?».
Хтось висуне свою думку, що коливання — це ворог, якийтільки і робить, що витирає з обличчя Землі селища і міста. Я маю на увазі звичайне явище у природі — землетрус. Згадаймо хоча б березень 1977 року: землетрус, який відбувся у придунайських районах Румунії та Болгарії, мав відголос навіть у Москві. Загинуло майже півтори ти- сячі людей! Узагалі варто лише звернутись до хронології землетрусів: 1923 рік — Японія, 1975 — Лісабон, 1976 — Гватемала. Скалічена Земля, скалічені людські долі...
 Також наслідком коливань земної кори є таке явище, як цунамі. Тут, мабуть, достатньо згадати хоча б тихоокеанське узбережжя Індонезії 2004 року. Кадри, які облетіли цілий світ, наводячи страх, жаль, біль. Отже, коливання — і справді могутня руйнівна сила. Але...
 Я дотримуюсь думки, що коливання — це фізичне явище, з якого починається наше життя: биття серця, пульсація крові, нервові ім- пульси, дихання, скорочення м'язів тощо. Не було б коливань, ми не могли б чути чудові звуки музичних інструментів (коливання струн), не милувалися б хвилями на морі (коливання поверхні води).
Коливання лежать в основі багатьох технічних явищ і процесів: без коливань ми не могли б мати досконалих годинників, телефонів, радіозв'язку, телебачення тощо. Світло, звук — це також процеси, в основі яких лежать коливання. Отже, я вважаю, що, незважаючи на всі можливі негативні наслідки, коливання, в першу чергу, — наш «друг». Необхідно тільки «зрозуміти» природу, досконало її вивчати, і тоді такий грізний «ворог», як коливання, стане не таким суворим і непередбаченим.
 «Природа не може заперечувати людині, якщо людина не заперечуватиме її законам» (О. І. Герцен).
2.
Всем привет. Интересно Ваше мнение по поводу моего сочинения по физике на свободную тему - преподавателю понравилось.

Квантовая Механика в дворовом футболе.

С самого детства физика меня преследует. Сначала, сила притяжения не давала мне встать на ноги, и я тупо ползал. Через пару лет мне стало интересно, насколько далеко может улететь тот или иной предмет, какой он на вкус, твердый он или мягкий. Ну, в общем, ох уж эти лихие девяностые… Разумеется, тогда я не понимал, что во всем этом виновата физика. Уже потом, в более осознанных нулевых, я уже старался самостоятельно разбираться в этой странной и вездесущей физикой. Я не мучал маму вопросами о том, почему трава зеленая и почему небо синее. Я как то просто об этом не думал. Я знал, что ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ, и все. А потом началось. .
…Шла 165ая минута матча. Счет был 9 -9, и следующий гол решает судьбу двора и выявляет владельца целого ящика Буратино. Итак, Месси прорывается вперед, его останавливает Месси из другой команды.. Какая борьба за мяч.. Отбор прошел успешно, вратарь выбивает мяч через все поле. Слышны крики – «гол от ворот до ворот не считается!». Но мяч подхватывает мальчик не имеющий именной футболки, офсайд скажете Вы? Ха, не забывайте, что в 2000-х годах, во дворах Даугавпилса, были слишком маленькие поля, и всем было глубоко плевать на правила. И вот, пока мы говорили, произошло серьезное, судя по крикам на поле, происшествие! Да так и есть, матч только что чуть не был сорван, так как скосили хозяина мяча, и он грозился уйти домой, если не будет штрафного удара…

И вот в тот момент я начал осознавать, что физика реально имеет место быть… Если бы, я нанес удар чуть ниже середины мяча, если бы я придал левый винт чуть сильнее, если бы боковой ветер не нарушил бы траекторию полета мяча, да и в конце концов, если бы ворота были бы ровные…

В тот день я осознал, что физика имеет огромное значение в жизни каждого существа, не только человека, но и песчинки.. И тут я ощутил себя настолько маленьким во всей этой огромной вселенной, и представил, что ФИЗИКА давит на меня каждой из всех своих формул, переменными, законами, теоремами..

С тех пор во мне боролось два чувства, я думал о вере в Бога и о логическом объяснении тех или иных «чудесных» происшествий.
Вся жизнь наша это череда каких то мелких событий. Я каждый день встречая того или иного знакомого человека начинаю думать, что если бы я встал на 10 секунд позже то я бы не встретил этого человека.
………………………………………………………………………………………..
И все это зависит от людей, а не от Бога, с одной стороны.. а с другой стороны…
И тут я запутался..

На помощь мне пришел, стыдно даже говорить, попсовый писатель Вербер (надеюсь, это останется между нами, мой дорогой читатель).
В одной из его книг я наткнулся на кошку Шредингера.
Попытюсь изложить суть эксперимента. Есть ящик и кот. В ящике имеется механизм, содержащий радиоактивное атомное ядро и ёмкость с ядовитым газом. Параметры эксперимента подобраны так, что вероятность распада ядра за 1 час составляет 50%. Если ядро распадается, открывается ёмкость с газом и кот погибает. Если распада ядра не происходит — кот остается жив-здоров.
Закрываем кота в ящик, ждём час и задаёмся вопросом: а жив ли кот?
Квантовая же механика как бы говорит нам, что атомное ядро (а следовательно и кот) находится во всех возможных состояниях одновременно. До того как мы открыли ящик, система «кот—ядро» находится в состоянии «ядро распалось, кот мёртв» с вероятностью 50%, и в состоянии «ядро не распалось, кот жив» с вероятностью 50%. Получается, что кот, сидящий в ящике, и жив, и мёртв одновременно.
Для классического физика единственный способ узнать это - открыть ящик и посмотреть. Для квантового физика приемлемо считать, что кошка на пятьдесят процентов мертва и на пятьдесят процентов жива. Раз ящик закрыт, значит, в нем находится половина живой кошки.
Но кроме этого рассуждения о квантовой физике есть существо, которое знает, жива кошка или мертва, не открывая ящик: это сама кошка.))))
Верить или не верить, это не имеет никакого значения. Интересно лишь задавать себе все больше и больше вопросов. (Б.Вербер)
П.С.
Читатель, ты не знаешь, выиграли ли мы тот матч или нет. До тех пор, пока ты у меня не спросил(а) о результате матча, система «удар - матч» находится в состоянии «удар четкий, матч выигран», с вероятностью 50% и в состоянии «удар прошел выше ворот, матч проигран» с вероятностью 50%. Получается, что мы тот матч и проиграли и выиграли одновременно. Вот она, Квантовая Механика в дворовом футболе.
 
 
      3.Казка на фізичну тему
Приклад.
 
Боженко Дарья. Сказка на физический лад.
 Руководитель: учитель физики Волковская Л.А
Сказка на физический лад «Колобок», по изученному материалу 7 класса.
Однажды бабка решила провести опыт с веществом под названием мука. Испекла колобок, приложив при этом немало сил. В готовом виде колобок имел массу 1 кг, по диаметру примерено 20 см. Положила его на окно остывать, на улице температура была 15°С. Со стороны подоконника подействовала сила упругости, однако деформации на нежной корочке Колобка было незаметно.
Время шло, Колобок остыл. Находясь на некоторой высоте, Колобок обладал потенциальной энергией и решил превратить еѐ в кинетическую. Приложив немного усилий, чуть продвинулся вперед. Колобок совершил небольшое перемещение, упал вниз, совершив свободное падение, покатился то по прямой, то по кривой траектории.
Путь у Колобка был недолгий, катился он со скоростью около 5 м/ч, и если считать подоконник за тело отсчета, то укатился он не так уж и далеко. Впереди его ожидали необыкновенные приключения. Первым, с кем встретился на своем пути Колобок, был Топтыгин. Как раз в это время Колобок катился по инерции, и скорость его движения приближалась к нулю. Произошло столкновение двух тел, в результате которого тело Колобка немного деформировалось.
 При таком взаимодействии Колобок изменил направление движения, в результате чего ему удалось ускользнуть от медведя. А большой по массу Топтыгин так ничего и не заметил. Колобок тем временем продолжил свой путь. Ровная дорожка закончилась, и Колобок так увеличил свою скорость, что временами подпрыгивал высоко, свободно парил в воздухе, падал вниз, подчиняясь силе притяжения Земли. Если бы у Колобка было менее жесткое тело, то он бы совсем потерял свою форму. Если бы не следующее столкновение.
Перед ним оказался волк. Между ними произошло такое взаимодействие, что у Колобка искры из глаз посыпались, а волк совершил свободное падение. Волк первым очнулся, начал вести разговор с Колобком. Для начала взял его в руки, начал его изучать: измерил диаметр, объем, массу, плотность. Но через некоторое время отпустил Колобка на Землю, сказав, что если он его съест, то в его желудке начнутся такие явления, которые можно сравнить только с атомными.
 Продолжил путь Колобок, равномерно двигаясь по лесной тропинке. При этом внимательно наблюдал за всем, что его окружало. Увидел впереди зайчонка, который прятался за пнем. Зайчонок рассказал, что в этих местах появилась лиса, от которой он и прятался. После разговора с Колобком зайчонок продолжил свое движения, делая скачкообразные движения, запутывая следы. Колобок остался один. Тут откуда ни возьмись лиса появилась. Колобок уж больно ей понравился. Она взяла его в руки, стала сжимать. Лиса прикладывала свои мощные лапы, образуя такую силу, что Колобок перестал сопротивляться, силы его стали покидать.
Но, оказывается, у нашей бабки на кислое тесто не хватало ингредиентов, и она его сделала бисквитным, от которого у лисы была аллергия. У бедной лисы от соприкосновения началось покраснение тела, она быстро отпустила Колобка, который решил вернуться к родной бабушке… Продолжение следует…
                      
 
VI.ЦЕ ВАЖЛИВО!
 
 
1. З дня свого відкриття в 1930 і до 2006 року Плутон вважався дев'ятою планетою Сонячної системи.
 
Пошук
Друзі сайту
  • Инструкции для uCoz

  • Copyright Raisa © 2019Створити безкоштовний сайт на uCoz